Waarom Stichting Robin?

Omdat onbetaalde schoolfacturen kinderen in armoede verhinderen om uit ons onderwijs te halen wat er ook voor hen in zit.

Onderwijs biedt kansen

Stichting Robin laat schoolkosten geen hinderpaal meer zijn.

In het kort

Robin brengt alle ‘actoren’ in onze samenleving bij elkaar om een duurzaam systeem te bouwen waarmee we de problematiek rond onbetaalde schoolfacturen voor kinderen in armoede in ons land structureel willen oplossen.

Enkele voorbeelden

Leermiddelen

Zonder kappersgerief kan een kind niet leren voor kapper en loopt achterstand op. 

 

Schooluitstap

Een kind in armoede is vaak ‘mysterieus’ ziek wanneer een schooluitstap is gepland.

Studieboeken

Zonder hand- / werkboek kan een kind zijn lessen niet leren voor een toets of huiswerk maken.

Honger op school

“Jij krijgt geen warme soep want je mama heeft de rekening niet betaald.”

Waarom?

Ons onderwijssysteem is wel héél sterk, maar niet volmaakt. Via onderwijs bieden we kansen. Kansen voor elk kind om z’n grenzen te verleggen, met z’n talenten aan de slag te gaan en iets heel moois te maken van al het potentieel waarmee het geboren is.

Jammer genoeg groeit in ons land bijna 1 op 5 kinderen op in een gezin in armoede. Vaak hebben deze kinderen op 1 september niet de verplichte leermiddelen, hand- of werkboeken om de lessen te volgen, en bouwen ze vanaf dag 1 een leerachterstand op die na een tijdje onoverbrugbaar is. Deze kinderen zijn mysterieus ziek wanneer er buitenschoolse activiteiten zijn, of krijgen in de winter géén kom warme soep, gewoon omdat hun ouders in het moeilijk hebben om de schoolrekeningen te betalen. Naast het stigma en de mogelijk permanente deuk in zelfvertrouwen, hebben deze voorbeelden vaak een nefaste impact op de mate waarin de betrokken kinderen uit ons onderwijs kunnen halen wat er eigenlijk voor elk van hen in zit. 

De kostprijs van een studierichting mag niet de bepalende factor zijn in de studiekeuze! Nochtans is dat voor vele ouders te vaak doorslaggevend, en niet de talenten of de interesses van hun kind. 

“Er bestaan vele organisaties die het probleem in kaart brengen en aanbevelingen voor anderen formuleren. Met Stichting Robin willen we er nu ook op een structurele manier iets aan doen!”

– Wouter Cauwenbergh, mede-oprichter Robin

0 %

“De kansarmoede-index voor het Vlaamse Gewest blijft al bijna 10 jaar onafgebroken stijgen.”

1 %

“In Wallonië leeft meer dan één inwoner op vier in een huishouden dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting.”

Liefst 7 op 10 secundaire scholen worden geconfronteerd met openstaande schoolfacturen. Met de erg beperkte middelen die ze hebben, zoeken deze scholen ook naar oplossingen om de rode cijfers te vermijden of weg te werken. Tal van organisaties begeleiden scholen hierbij om de problemen in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren. 

“Ouders met openstaande schoolfacturen krijgen helaas ook vaak te maken met incassobureau’s, wat de problemen voor hen en hun kinderen alleen maar erger maken!”

– Philip Vermeylen, mede-oprichter Robin

Stichting Robin brengt scholen, ouders van alle leerlingen en toeleveranciers van allerlei goederen & diensten aan scholen bij elkaar, om samen de oplossing vorm te geven. Robin gelooft niet in het gratis-model maar structureert op natuurlijke manier de solidariteit onder alle betrokkenen om zo een structurele oplossing te bieden aan die Belgische kinderen in armoede die wat extra hulp kunnen gebruiken.

“Een structureel armoedebeleid ontbreekt in veel scholen, terwijl de problematiek van onbetaalde rekeningen erg aanwezig is. Je lost zo’n complex probleem alleen op wanneer alle partners stappen in een duurzame samenwerking”

– Bert Smits, mede-oprichter Stichting Robin

Doe ook mee!

ALS SCHOOL

We willen zoveel mogelijk Belgische scholen mee aan boord. Ontdek hoe ook jouw school een Robin-school wordt.

ALS PARTNER

We willen iedereen die ook maar iets aan een school levert mee aan boord. Ontdek hier wat jouw rol als partner of leverancier kan zijn.

ALS OUDER

We willen alle ouders in ons land mee aan boord. Elke ouder kent wel een Robin. Ontdek hier hoe jij ook kan meedoen. 

ALS MEDEMENS

We willen de 11 miljoen mensen in ons land mee aan boord. Steun stichting Robin met een éénmalig of een maandelijks bedrag.