Resultaten

Resultaten Stichting Robin worden elk jaar beter

We willen jouw steun voor Stichting Robin verdienen door:

  • heel transparant te zijn,
  • doelstellingen meetbaar te maken,
  • resultaten te delen
  • en op deze pagina geregeld een stand van zaken te geven.


We hebben de waarheid niet in pacht maar leren elke dag bij. Onze partners denken met ons mee en we hebben de brandende ambitie om te slagen: bijna 300.000 kinderen in armoede in ons land helpen om via ons onderwijs de armoede te doorbreken. Dat doen we niet op één dag, maar samen kunnen we het. Doe jij net als velen ook mee?

Aantal
Robin-scholen

Aantal
Robin-passen

Aantal
kids geholpen

Totaal bedrag geboden hulp

Aantal
Robin-partners

Op 1 september 2022 hadden 72 méér middelbare scholen zich aangemeld als Robinschool dan in 2021. Dat is een groei van 74% op één jaar.​
Tussen 1 september 2021 en 2022 groeide het aantal gedistribueerde Robinpassen (meer Robinscholen) met 7.177 passen, tot 16.525. Dat is een toename van 77%​
Tussen 1 september 2021 en 2022 groeide het aantal kinderen dat we konden helpen met een Robinpas met 212%, tot 3.265 kinderen.​
Op 1 september 2022 hielpen we kinderen in armoede met hun schoolkosten voor een totaal bedrag van bijna 750.000€​
Tussen sept 2021 en 2022 bleef het aantal partners gelijk omdat we alle aandacht gaven aan het efficiënter maken van onze werking. We willen het aantal partners geleidelijk aan verder uitbreiden.​

Om te groeien hebben we steeds meer ROBIN-scholen nodig...

Ambitie 2023

ROBIN-scholen zijn essentieel om de hulp bij de juiste kinderen te krijgen. Omdat we zeer correct willen omgaan met de privacy van de mensen, mag Stichting Robin niet weten over welke mensen het gaat. We werken dus voortdurend om onze persoonlijke samenwerking met onze Robinscholen verder te verbeteren. Verder rekenen we op termijn op hulp van, de overheid om de passen bij de juiste mensen te krijgen want zij hebben natuurlijk alle gegevens.

Status 31 juli 2023

Steeds meer scholen willen meedoen en dat is goed! Het geeft aan dat Stichting Robin, hoewel nog in de kinderschoenen en verrevan perfect, écht wel gezien wordt als een mogelijk deel van de oplossing. Dat doet goed, en het geeft ons moed om verder te doen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we zitten op het goede spoor. 234 scholen (instellingsnummers)! Een fikse toename en zélfs nog meer dan onze stoutste dromen. Bedankt voor het vertrouwen! #blij #wijbikkelendoor #steunrobin

We geven elke Robin-school een aantal Robin-passen op basis van de (door de overheid) geschatte armoedecijfers per school

Ambitie 2023

Naarmate er Robinscholen bijkomen, neemt ook het aantal beschikbare Robinpassen toe. Natuurlijk moeten we er steeds voor zorgen dat we de middelen hebben om de kost van de beschikbare Robin-passen te dragen. Daar hebben we steeds meer partners voor nodig. De achterliggende werking wordt ook steeds verbeterd. Het baat namelijk niets indien we passen uitdelen waar de achterliggende werkwijze nog niet goed is.

Status 31 juli 2023

Aan elke school geven we Robinpassen in functie van de armoedegraad in die school. Die kennen we bij benadering uit gegevens van onze overheid. We geven in eerste instantie slechts 70% van de geschatte passen omdat we geen passen willen verspillen. Als scholen er nog bijvragen;, dan krijgen ze die natuurlijk. Als de school zegt dat een kind hulp nodig heeft, dan vertrouwen we op hun oordeel. Natuurlijk moeten we er steeds voor zorgen dat we niet méér passen verdelen dan we financieel kunnen dragen.

Via de Robin-school krijgen kinderen in zware financiële thuissituaties dan hun Robin-pas

Ambitie 2023

Omwille van privacy van deze kwetsbare doelgroep kan Stichting Robin geen Robinpassen rechtstreeks aan ouders geven. In de toekomst hopen we op een samenwerking met de overheid. In tussentijd moet het met een omweg, via de scholen. Hoewel niet de meest efficiënte weg, verliezen we liever geen tijd en nemen we dus nu actie. Elk jaar uitstel, betekent opnieuw kinderen die we niet kunnen helpen. We werken voortdurend aan de optimalisatie van onze werking.

Status 31 juli 2023

De manier en de timing om boeken te bestellen hangt af van de educatief distributeur. Bij sommige start dit al in juni. Bij anderen pas einde augustus. De komen weken zullen we het aantal gebruikte passen dus sterk verder zien toenemen. Tot op heden hebben we dus met jullie steun al 1.698 kinderen kunnen helpen. We trachten steeds heel goed te beseffen dat het hier over individuele mensen gaat die zonder steun mogelijk op 1 september met een lege boekentas op de schoolbanken zouden zitten.

De totale waarde van de steun is momenteel gemiddeld €229 per kind en bestaat uit renteloze afbetalingen en kortingen.

Ambitie 2023

Momenteel kunnen we reeds helpen met de verplichte leermiddelen bij de start van het schooljaar (schoolboeken enzo). Bedoeling is om op den duur ook hulp te kunnen bieden met technisch vakmateriaal, eten op school, internet, schooluitstappen, computers, ... Daarvoor zoeken we steeds meer partners.

Status 2023

Al voor méér dan 400.000€ geholpen!! De gemiddelde waarde van de steun per kind dat gebruikt maakt van de Robinpas, is 230€. Een deel via een mooie korting, een deel via een renteloze spreiding van betaling in 10 maanden. Zo zorgen we ervoor dat mensen geen monsterlijke bedragen ineens moeten ophoesten, maar ze in kleine stukjes kunnen betalen zonder dat er extra kosten bijkomen.

De ACTIEVE ROBIN-PARTNERS maken dit mee mogelijk.

Ambitie 2023

Momenteel kunnen we reeds helpen met de verplichte leermiddelen bij de start van het schooljaar (schoolboeken enzo). Bedoeling is om op den duur ook hulp te kunnen bieden met technisch vakmateriaal, eten op school, internet, schooluitstappen, computers, ... Daarvoor zoeken we steeds meer partners.

Doe ook mee!

ALS SCHOOL

We willen zoveel mogelijk Belgische scholen mee aan boord. Ontdek hoe ook jouw school een Robin-school wordt.

ALS LEVERANCIER

We willen iedereen die ook maar iets aan een school levert mee aan boord. Ontdek hier wat jouw rol als leverancier kan zijn.

ALS OUDER

We willen alle ouders in ons land mee aan boord. Elke ouder kent wel een Robin. Ontdek hier hoe jij ook kan meedoen. 

ALS MEDEMENS

We willen de 11 miljoen mensen in ons land mee aan boord. Steun stichting Robin met een éénmalig of een maandelijks bedrag.