Resultaten

In 2023 hielp Stichting Robin 2x zoveel kids in armoede als in '22

Scroll omlaag voor de huidige stand van zaken of ...

We willen jouw steun voor Stichting Robin verdienen door:

  • heel transparant te zijn,
  • doelstellingen meetbaar te maken,
  • resultaten te delen
  • en op deze pagina geregeld een stand van zaken te geven.


We hebben de waarheid niet in pacht maar leren elke dag bij. Onze partners denken met ons mee en we hebben de brandende ambitie om te slagen: bijna 300.000 kinderen in armoede in ons land helpen om via ons onderwijs de armoede te doorbreken. Dat doen we niet op één dag, maar samen kunnen we het. Doe jij net als velen ook mee?

Aantal
Robin-scholen

Aantal
Robin-passen

Aantal
kids geholpen

Totaal bedrag geboden hulp

Aantal
Robin-partners

Op 1 september 2022 hadden 72 méér middelbare scholen zich aangemeld als Robinschool dan in 2021. Dat is een groei van 74% op één jaar.​
Tussen 1 september 2021 en 2022 groeide het aantal gedistribueerde Robinpassen (meer Robinscholen) met 7.177 passen, tot 16.525. Dat is een toename van 77%​
Tussen 1 september 2021 en 2022 groeide het aantal kinderen dat we konden helpen met een Robinpas met 212%, tot 3.265 kinderen.​
Op 1 september 2022 hielpen we kinderen in armoede met hun schoolkosten voor een totaal bedrag van bijna 750.000€​
Tussen sept 2021 en 2022 bleef het aantal partners gelijk omdat we alle aandacht gaven aan het efficiënter maken van onze werking. We willen het aantal partners geleidelijk aan verder uitbreiden.​

Om te groeien hebben we steeds meer ROBIN-scholen nodig...

Ambitie 2023

ROBIN-scholen zijn essentieel om de hulp bij de juiste kinderen te krijgen. Omdat we zeer correct willen omgaan met de privacy van de mensen, mag Stichting Robin niet weten over welke mensen het gaat. We werken dus voortdurend om onze persoonlijke samenwerking met onze Robinscholen verder te verbeteren. Verder rekenen we op termijn op hulp van, de overheid om de passen bij de juiste mensen te krijgen want zij hebben natuurlijk alle gegevens.

Status 13 sept 2023

Dat zijn 234 scholen die ervoor kiezen om in hun school Robin-passen uit te kunnen delen aan kinderen die 't thuis financieel moeilijk hebben. Recent onderzoek wees uit dat een meerderheid van de scholen al meerdere jaren Robinschool is. Én een grote meerderheid geeft aan dat de Robinpas in hun school echt werkt om ervoor te zorgen dat ook kinderen in armoede bij de start van het schooljaar met een gevulde boekentas naar school kunnen. We werken hard om steeds meer impact te hebben!

We geven elke Robin-school een aantal Robin-passen op basis van de (door de overheid) geschatte armoedecijfers per school

Ambitie 2023

Naarmate er Robinscholen bijkomen, neemt ook het aantal beschikbare Robinpassen toe. Natuurlijk moeten we er steeds voor zorgen dat we de middelen hebben om de kost van de beschikbare Robin-passen te dragen. Daar hebben we steeds meer partners voor nodig. De achterliggende werking wordt ook steeds verbeterd. Het baat namelijk niets indien we passen uitdelen waar de achterliggende werkwijze nog niet goed is.

Status 13 sept 2023

Het moeilijkste is om de Robinpassen bij de mensen te krijgen die ze nodig hebben. Daarvoor hebben we een zo goed mogelijke samenwerking nodig met onze Robinscholen. Omwille van privacy en zéker omdat het gaat om een kwetsbare doelgroep, willen we heel voorzichtig zijn. Via de Overheid gaat het niet, dus zijn de scholen momenteel de enige manier om de passen bij de juiste mensen te krijgen. Het begint natuurlijk bij de scholen in eerste instantie het aantal passen te bezorgen dat ze nodig hebben.

Via de Robin-school krijgen kinderen in zware financiële thuissituaties dan hun Robin-pas

Ambitie 2023

Omwille van privacy van deze kwetsbare doelgroep kan Stichting Robin geen Robinpassen rechtstreeks aan ouders geven. In de toekomst hopen we op een samenwerking met de overheid. In tussentijd moet het met een omweg, via de scholen. Hoewel niet de meest efficiënte weg, verliezen we liever geen tijd en nemen we dus nu actie. Elk jaar uitstel, betekent opnieuw kinderen die we niet kunnen helpen. We werken voortdurend aan de optimalisatie van onze werking.

Status 13 sept 2023

Ons doel is om elk jaar zoveel mogelijk kinderen in armoede te kunnen helpen met hun schoolkosten. De grootste moeilijkheid is om de passen bij de juiste mensen te krijgen. We werken daarom heel nauw samen met onze Robinscholen om hier steeds beter in te worden. We moeten de juiste informatie voorzien, op het juiste moment, en we moeten in staat zijn alle vragen te beanwoorden. De prognose is dat we dit jaar opnieuw 2x zoveel kinderen zullen hebben kunnen helpen als het jaar voordien. We blijven werken om op termijn elk kind te kunnen helpen dat onze steun nodig heeft..

De totale waarde van de steun is momenteel gemiddeld €229 per kind en bestaat uit renteloze afbetalingen en kortingen.

Ambitie 2023

Momenteel kunnen we reeds helpen met de verplichte leermiddelen bij de start van het schooljaar (schoolboeken enzo). Bedoeling is om op den duur ook hulp te kunnen bieden met technisch vakmateriaal, eten op school, internet, schooluitstappen, computers, ... Daarvoor zoeken we steeds meer partners.

Status 2023

Al voor méér dan 620.000€ geholpen!! De gemiddelde waarde van de steun per kind dat gebruikt maakt van de Robinpas, is 230€. Een deel via een mooie korting, een deel via een renteloze spreiding van betaling in 10 maanden. Zo zorgen we ervoor dat mensen geen monsterlijke bedragen ineens moeten ophoesten, maar ze in kleine stukjes kunnen betalen zonder dat er extra kosten bijkomen.

De ACTIEVE ROBIN-PARTNERS maken dit mee mogelijk.

Ambitie 2023

Momenteel kunnen we reeds helpen met de verplichte leermiddelen bij de start van het schooljaar (schoolboeken enzo). Bedoeling is om op den duur ook hulp te kunnen bieden met technisch vakmateriaal, eten op school, internet, schooluitstappen, computers, ... Daarvoor zoeken we steeds meer partners.

Doe ook mee!

ALS SCHOOL

We willen zoveel mogelijk Belgische scholen mee aan boord. Ontdek hoe ook jouw school een Robin-school wordt.

ALS PARTNER

We willen iedereen die ook maar iets aan een school levert mee aan boord. Ontdek hier wat jouw rol als partner of leverancier kan zijn.

ALS OUDER

We willen alle ouders in ons land mee aan boord. Elke ouder kent wel een Robin. Ontdek hier hoe jij ook kan meedoen. 

ALS MEDEMENS

We willen de 11 miljoen mensen in ons land mee aan boord. Steun stichting Robin met een éénmalig of een maandelijks bedrag.