Hier gaan we voor...

Betaalbare schoolfacturen voor elk kind in armoede.

Wij hebben een prachtig onderwijssysteem in ons land en Stichting Robin wil dat elk kind hier het maximum uit kan halen. We bouwen samen aan een structurele manier om dit mogelijk te maken, waarbij hoge schoolkosten voor geen enkel kind nog een barrière zijn.

9

In ons land mag geen enkel kind dat in armoede opgroeit nog kansen ontbreken op school vanwege de hoge schoolkosten. Bij de aangesloten Robin-scholen stellen we Robin-passen ter beschikking voor kinderen die opgroeien in zulke financieel moeilijke situatie. Hiermee maken we voor de ouders de schoolfactuur behapbaar, en bieden we ze de garantie op een gevulde boekentas met alles wat nodig is. 

9

Om armoede structureel aan te pakken in ons onderwijssysteem, staat onze scholenwerking centraal. Om elk kind die onze hulp nodig heeft te kunnen bereiken, werkt Stichting Robin samen met zoveel mogelijk scholen en onderwijsinstellingen in België. Het doel van Stichting Robin is om op termijn alle kinderen op alle scholen te kunnen helpen, van kleuter tot secundair, in heel België.  

9

Stichting Robin zoekt extra partners die structureel willen samenwerken. Om de steun van de Robin-pas voor diverse type schoolkosten mogelijk te maken, hebben we nood aan specifieke partners zoals producenten en distributeurs die zich op de onderwijsmarkt richten. Daarnaast bieden tal van partnerbedrijven vrijwillige diensten, sponsoring of andere diensten aan om onze werking te ondersteunen. 

Alle kansen voor elk kind in het onderwijs!

Robin bouwt aan een structurele oplossing

Deze partners bouwen mee aan de toekomst

De Robin-kortingen

Afgelopen jaren hebben deze structurele partners het mogelijk gemaakt om ouders een significante korting op de schoolfactuur aan te bieden via de Robin-pas. Gestart met schoolboeken als eerste type schoolkost binnen onze steun (circa 10 à 15% van de totale schoolkosten), dragen deze educatieve uitgeverijen hier graag aan bij. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor hun jaarlijkse structurele steun en de mogelijkheden om nu verder op te bouwen op deze sokkel. 

Belangrijk! Stichting Robin is op zoek naar nieuwe structurele partners die actief zijn in de onderwijssector, om nog meer Robin-kortingen te kunnen bieden op alle andere type schoolkosten. We denken hierbij voornamelijk aan producenten van hard- en software, materialen voor technische of beroepsopleidingen, bestemmingen voor schooluitstappen, partners voor schoolmaaltijden, partners voor (mobiel) internet, transport van en naar school, etc… 

Klik hier om aan te melden en samen met ons kinderen te helpen. Uw geld gaat altijd integraal naar de doelgroep. 

Partners die de Robin-pas aanvaarden

Middelbare scholen sluiten vaak een overeenkomst voor langere termijn met een ‘educatief distributeur’ waarbij leerlingen (al dan niet rechtstreeks) hun verplichte leermiddelen kunnen bestellen. Deze verdelers van schoolmateriaal bieden naast de scherpst mogelijke prijzen voor alle artikelen en goede service ook nog een extra inspanning voor houders van een Robin-pas: een renteloze spreiding van betaling voor de factuur van verplichte leermiddelen tot 10 maanden. In sommige gevallen is het de Robin-school die deze renteloze spreiding van de schoolkosten faciliteert aan ouders, met steun van de partner. Samen verschaffen ze een gigantisch kapitaal aan renteloos krediet, waarmee ze de schoolfactuur behapbaar maken voor duizenden gezinnen. 

Deze partners verrekenen eveneens de Robin-kortingen bij Robin-pas type 2.

Gratis diensten

De uitwerking en het bouwen van de achterliggende werking van Stichting Robin vergt veel van veel mensen. Hoe gemotiveerd we ook zijn, we hebben steeds nood aan professionele diensten waarvoor wij alvast niet gestudeerd hebben. Websites, digitale tools, marketing, sociale media, partnerships, financieel, juridisch, fiscaal, communiceren met de overheden, échte ervaring in het werken met mensen in kwetsbare situaties, … we roeien met de riemen die we hebben, maar we hebben nood aan bedrijven die ons gratis of aan heel sterk gereduceerd tarief geregeld tijd van hun professionals aanbieden

Actieve ambassadeurs & donateurs

Bij Stichting Robin geloven we in de kracht van onze samenleving. We hebben nood aan mensen en bedrijven die ons willen steunen door binnen hun eigen netwerk de droom en het verhaal van Stichting Robin mee uit te dragen. Financieel of door actieve communicatie. Alleen zo hebben we een impact op deze kinderen in ons prachtige onderwijs