Hier gaan we voor...

Betaalbare schoolfacturen voor elk kind in armoede.

Wij hebben een prachtig onderwijssysteem in ons land en Stichting Robin wil dat elk kind hier het maximum uit kan halen. We bouwen samen aan een structurele manier om dit mogelijk te maken, waarbij hoge schoolkosten voor geen enkel kind nog een barrière zijn.

9

In ons land mag geen enkel kind dat in armoede opgroeit nog kansen ontbreken op school vanwege de hoge schoolkosten. Bij de aangesloten Robin-scholen stellen we Robin-passen ter beschikking voor kinderen die opgroeien in zulke financieel moeilijke situatie. Hiermee maken we voor de ouders de schoolfactuur behapbaar, en bieden we ze de garantie op een gevulde boekentas met alles wat nodig is. 

9

Om armoede structureel aan te pakken in ons onderwijssysteem, staat onze scholenwerking centraal. Om elk kind die onze hulp nodig heeft te kunnen bereiken, werkt Stichting Robin samen met zoveel mogelijk scholen en onderwijsinstellingen in België. Het doel van Stichting Robin is om op termijn alle kinderen op alle scholen te kunnen helpen, van kleuter tot secundair, in heel België.  

9

Stichting Robin zoekt extra partners die structureel willen samenwerken. Om de steun van de Robin-pas voor diverse type schoolkosten mogelijk te maken, hebben we nood aan specifieke partners zoals producenten en distributeurs die zich op de onderwijsmarkt richten. Daarnaast bieden tal van partnerbedrijven vrijwillige diensten, sponsoring of andere diensten aan om onze werking te ondersteunen. 

Alle kansen voor elk kind in het onderwijs!

Robin bouwt aan een structurele oplossing
Onze structurele partners voor Robin-passen
... waar we nieuwe structurele partners voor zoeken!

Zet jouw organisatie zich al structureel in voor goede doelen? Help ons anderen helpen. Samen maken we schoolkosten behapbaar voor kinderen die opgroeien in armoede zodat ze dezelfde kansen krijgen.

Neem contact op met Sarah Van Mierlo, lead partnerships bij Stichting Robin, via sarah@stichtingrobin.be