Bij stichting Robin nemen we liever actie, dan te lang te aarzelen.

Wij, bij Stichting Robin, hebben de waarheid niet in pacht. We geloven wel in de droom waarin schoolfacturen en armoede geen rem meer zijn voor een kind om uit ons Belgische onderwijs te halen wat erin zit. En daar bouwen we aan. Dag, na dag. Nee we zijn niet perfect, en alles kan beter, maar we denken logisch na, luisteren naar mensen die weten waarover ze spreken en dan nemen we actie. We leren, en sturen bij waar nodig. Indien u hier geen antwoord vindt op uw vraag, laat het ons dan weten. Dan vullen we aan, want mogelijk stellen nog landgenoten zich dezelfde vraag.

Stichting Robin: Veel Gestelde Vragen​

Stichting Robin is een private stichting met als enige doel om elk kind op onze Belgische schoolbanken de kans te geven om alles uit uit het onderwijs te halen zodat het z’n dromen kan realiseren. 

In België groeit 1 op 5  kinderen op in een gezin in armoede, en dit aantal blijft jaar na jaar toenemen. Naar school gaan is helemaal niet goedkoop! De kosten voor verplichte leermiddelen vormen voor veel ouders in armoede een grote hinder in het maken een goede studiekeuze voor zoon/dochter, waarbij de studierichting altijd per definitie liefst zo goedkoop mogelijk moet zijn. Dit is natuurlijk helemaal fout. 

Eenmaal ingeschreven kunnen kinderen met een onbetaalde schoolfactuur vaak niet vanaf de start van het schooljaar met alle nodige materialen en middelen de lessen volgen. Verder stapelen de kosten zich doorheen het jaar vaak gewoon verder op. Hierdoor bouwen kinderen in armoede vaak een hopeloze leerachterstand op, en haken ze uiteindelijk vaak gedemotiveerd en gestigmatiseerd af in ons onderwijssysteem. Het enige idee dat bij hen overblijft is: “het is normaal dat mij dit overkomt, wij zijn arm”. 

Robin wil kunnen garanderen dat ook elk kind in armoede heeft wat het nodig heeft om uit het onderwijs te halen wat er ook voor hem/haar in zit. In opstartende fase (2019 & 2020) garandeerden we de eerste 500 kinderen te helpen. In 2021 willen we dit aantal optrekken tot circa 20.000 kinderen door structurele samenwerking met allerlei leveranciers en andere partners. Binnen 10 jaar willen we er voor zorgen dat elk kind in armoede in elke Belgische lagere en middelbare school geholpen zal worden. 

Stichting Robin geeft een Robin-pas aan ouders van kinderen in armoede. Deze pas geeft hen tegemoetkomingen zodat ze de garantie hebben om bij het begin van het schooljaar alle nodige schoolmaterialen te kunnen hebben. Stichting Robin zorgt ervoor dat de kosten voor deze ouders draaglijk gemaakt worden. Geleidelijk aan zal stichting Robin via de Robinpas voor steeds meer kinderen in armoede bij steeds meer verschillende schoolkosten bijspringen.

Stichting Robin heeft op termijn verschillende inkomstenbronnen. Donaties, subsidies en de voornaamste bron zijn de leveranciers en producenten van producten, materialen en diensten aan scholen. Eventuele subsidies van de overheid zullen worden gebruikt om het systeem van de Robinpassen en de website etc te bouwen en te onderhouden. 

Momenteel kan Stichting Robin nog geen fiscale attesten afleveren. De aanvraag moet eerst door de overheid worden goedgekeurd. 

Stichting Robin bouwt aan een structurele oplossing waar op een natuurlijke en vrijwillige manier de middelen worden ingezameld bij elke toeleverancier van goederen of diensten aan scholen in Belgie. Stichting Robin ‘verzamelt’ alle betrokken ‘actoren’ rond onderwijs en zet hen aan om bij te dragen aan de oplossing. Stichting Robin gelooft ook heel erg in daadkracht en bijsturen waar nodig en niet zozeer in het praten over het probleem en op welke manieren men het allemaal zou kunnen aanpakken. Stichting Robin laat zich informeren door partners met kennis van zaken om permanent te kunnen bijsturen waar nodig zodat de efficiëntie & de impact van de stichting maximaal wordt.  Stichting Robin is echt gebouwd rond een ‘ecosysteem’ van alle mogelijke partners die op de ene of de andere manier betrokken zijn in ons onderwijs. Steeds meer partijen zullen geleidelijk aan willen deel uitmaken van de oplossing want ze worden allemaal dagdagelijks geconfronteerd met de harde realiteit. 

Tenslotte staat Stichting Robin voor maximale transparantie én de attitude dat we de waarheid niet in pacht hebben. Stichting Robin staat voor samenwerking om een probleem aan te pakken en niet voor het zich toe-eigenen van de enige juiste oplossing. Tenslotte zijn alle partners bij stichting Robin in de eerste plaats evenwaardig. Dat betekent dat we steeds met wederzijds respect en op een constructieve wijze met elkaar in dialoog gaan om elk obstakel samen te overwinnen.

Zolang armoede bij circa 20% van de schoolgaande kinderen in ons land een probleem vormt om zich voluit te ontwikkelen in het onderwijs, doen we met z’n allen blijkbaar onvoldoende. Stichting Robin wil zoveel mogelijk samenwerken met bestaande initiatieven om de handen in elkaar te slaan of met dezelfde middelen meer impact te kunnen hebben, maar wat nu niet of onvoldoende gebeurt of wat gewoon niet opschiet, dat doen we zelf. 

Elk kind op de Belgische schoolbanken kan uit ons onderwijs halen wat erin zit en er z’n dromen mee realiseren. Schoolfacturen zijn voor geen enkel kind in ons land nog een rem. 

Op termijn helpen we met alle kosten op de schoolfactuur. Dat wordt echter geleidelijk opgebouwd. In de huidige fase helpen we met schoolboeken en andere verplichte lesmaterialen.

Naarmate meer toeleveranciers van goederen en diensten aan scholen er mee de schouders onderzetten, zullen ook met andere ‘kostenposten’ geholpen worden. 

Stichting Robin streeft niet naar een gratismodel & momenteel maken enkel gezinnen die recht hebben op een verhoogde schooltoelage van de overheid, aanspraak op steun vanuit stichting Robin. Hierdoor worden de rechthebbenden door de overheid bepaald. Mogelijk zijn er in de toekomst andere of betere manieren om de hulp rechtstreeks bij de juiste mensen te krijgen. Dan passen we dit uiteraard aan. 

Stichting Robin is een Belgische stichting en zal werken in heel Belgie. 

Stichting Robin is vanaf 1 september 2019 in Vlaanderen actief.

Stichting Robin is in de toekomst zeer zeker ook in Wallonië actief. We werken er hard aan om ook daarvoor de juiste partners te vinden.

Stichting Robin is in de toekomst zeer zeker ook in heel Brussel actief. We werken er hard aan om ook daarvoor de juiste partners te vinden. Momenteel is Stichting Robin reeds actief in enkele Brussels scholen van het Nederlandstalige onderwijs.

Stichting Robin is er op termijn voor elk kind dat is ingeschreven in Belgische lagere of middelbare school.

We moeten testen wat wel en wat niet werkt. We moeten pragmatisch zijn, logisch nadenken, handelen en wanneer we ergens tegen aanlopen moeten we kunnen bijsturen. De stichting heeft momenteel niet de draagkracht in mensen en geld om alles tegelijk te doen. Uiteraard moeten we allereerst de middelen hebben om te doen wat we beloven. Geld en mensen vallen niet uit de lucht. Stichting Robin moet dus groeien door te doen wat we zeggen en daarmee harten te veroveren van iedereen met een hart voor kids. 

In een pilootproject testen we enkele zaken uit. We werken met een beperkt aantal scholen, met een gelimiteerd aanbod en kunnen dus ook maar een beperkt aantal kinderen helpen. 

Stichting Robin is een private stichting van 3 dertigers die iets structureel willen veranderen. Ze hebben niet de middelen om het hele probleem alleen en ineens aan te pakken en op te lossen.

Het probleem is gigantisch. Dit is een unieke en nieuwe oplossing, a first, we zitten in de opstart en hebben nu al een stevige reeks partners, we werken naar een samenwerking met alle “namen op de schoolfactuur”. We kappen het probleem in stukjes en pakken er elk jaar een stukje bij. Rome is niet op één dag gebouwd. We willen stap voor stap het vliegwiel sneller doen draaien. Telkens we een tussendoel gerealiseerd hebben, zullen steeds meer partners op de kar springen en gaan we met z’n allen steeds meer impact hebben. 

De Europese GDPR wetgeving wordt integraal gevolgd én de stichting weet zelf niet wie de kinderen en ouders zijn die hulp kunnen aanvragen. Stichting Robin biedt de deelnemende scholen een tool aan die zij op hun beurt kunnen aanbieden aan de juiste ouders. 

Momenteel kunnen enkel ouders die een verhoogde studietoelage krijgen van de overheid, de extra hulp krijgen van Stichting Robin. De ouders kunnen hun Robinpas krijgen bij de directie van de deelnemende school van hun kind wanneer ze bewijs van de toelage kunnen aantonen. 

Wij zijn 3 dertigers met de vaste intentie om het probleem structureel op te lossen, samen met de hulp van heel wat bekende en onbekende professionals die zich hier elk op hun vakdomein vrijwillig voor inzetten. 

Doen wat men belooft & maximale transparantie is de beste marketing. Op basis daarvan wordt vertrouwen opgebouwd. De dag dat dit stopt, is het vertrouwen weg, en spat de droom uit elkaar. 

Omdat het een systeem moet worden dat geheel op eigen benen staat. Het moet zichzelf financieren via de verschillende partners in het verhaal & er wordt doorlopend gestreefd naar optimale efficiëntie en maximale impact.

Stichting Robin is een nieuw initiatief. We steken al onze middelen en energie in het bouwen van het systeem, en niet in praten over wat we zouden willen doen. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensne over Stichting Robin gaan praten omdat ze onze droom en visie onderschrijven, ze houden van wat we doen, en vststellen dat we doen wat zeggen en zeggen wat we doen. 

We stellen met elkaar vast dat er nu onvoldoende gebeurt want circa 20% van de Belgische kinderen leeft tegenwoordig in armoede. Voor hen zijn schoolfacturen een enorme rem. Wij vinden wachten tot iemand anders actie neemt, zoals men in het Engels zegt, ‘a lame excuse’. We starten er dus zelf mee, en wanneer het voldoende groot wordt, zal de rest wel aanhaken. 

Wij hebben geen weet van een bestaande organisatie die zich specifiek toespitst op de problematiek rond schoolfacturen, én zelf ook bouwt aan een structurele oplossing die gedragen wordt door alle betrokkenen.

Stichting Robin wil op termijn alle kinderen helpen die ingeschreven zijn op een Belgische lagere of middelbare school. Leeftijd zelf speelt daarbij op zich geen rol. 

Nu nog wel. 😉 Maar de ambitie is om een zee van druppeltjes te creëren, en daar kan ook jij aan meedoen. En trouwens, elk kind dat we kunnen helpen is er één extra die de kans krijgt om z’n dromen te realiseren en de cyclus van armoede te doorbreken.

En verder, net zoals de meeste mensen, geloven we wél in actie maar is stichting Robin helemaal niet perfect noch hebben we de waarheid in pacht. Het probleem dat we mee willen oplossen is dan ook enorm. Het kan dus ook niet in één keer opgelost worden. We nodigen dus zoveel mogelijk spelers in het brede onderwijsveld uit om mee te doen en ons te helpen de impact én de efficiëntie van onze werking te vergroten. Want tenslotte, door gewoon te blijven wachten, doen we vooral…niets. 

 

De overheid pakt het probleem onder andere mee aan door mee de schouders te zetten onder Stichting Robin. Momenteel faciliteert de Vlaamse overheid Stichting Robin en biedt ze een zekere mate van subsidies. Verder helpt de overheid de naamsbekendheid verder op te drijven én daag ze ons uit om de kostenefficiëntie én onze impact verder op te drijven. Tenslotte is Stichting Robin een private stichting die vaststelt dat het probleem van schoolkosten voor kinderen in armoede reëel is. We gaan als stichting een oplossing zoeken voor die kinderen, en houden ons niet bezig met te zeggen wie goed en slecht is en wie wat moet doen. 

Dit is een win/win/win/win verhaal: voor het kind, de ouders, de leveranciers én voor onze samenleving. In onze visie krijgt elk kind in ons onderwijs de kansen om er iets moois van te maken. Onze rol daarin is ervoor te zorgen dat schoolkosten geen hinderpaal meer vormen voor kinderen in armoede in ons land. Dat is ons enige doel, en wij geloven in een win-win-win als magische formule. Want een structurele oplossing wordt nooit bereikt via een win-lose.
De Vlaamse overheid is als eerste op de kar gesprongen. Heel blij dat we deze stap zetten – we rekenen er op dat we snel kunnen uitbreiden naar heel ons land. 

Met dit bedrag zetten we in het komende jaar de eerste stappen om de hefboom te creëren waarmee stichting Robin de eerste 20.000 kinderen wil helpen. De eerste 100K€ creëert een financiële hefboom van 4.300.000€. Het wordt een hefboom waarmee we dus een veelvoud van dat bedrag zullen kunnen genereren om steeds meer kinderen in nood te helpen.

We doen ons best om de armoedeorganisaties hier zoveel mogelijk bij te betrekken, en spraken reeds met Stichting Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) en het netwerk tegen armoede, alsook met professor Theo Vaes van ‘Armen Tekort’. Zij kennen de armoedeproblemathiek als geen ander en laten vooral ook de betrokkenen (mensen in armoede) aan het woord. Hun kennis en ervaring zijn onmisbaar om steeds meer mensen die er nood aan hebben of een steeds betere manier te bereiken én te kunnen helpen. We nodigen hen dan ook voortdurend uit om feedback te geven en ons te adviseren om met de beschikbare middelen steeds meer kinderen in armoede te kunnen helpen. We hopen zeker dat ook zij in de toekomst hier ook actief mee de schouders zullen onder zetten. We geven hen daarom geregeld een update van de stand van zaken en vragen hen feedback.
Door een gift te doen aan Stichting Robin (BE74 7360 7162 8807), kunnen we het systeem van de Robinpassen versneld verder uitbouwen, efficiënter én performanter maken, en dús meer kinderen helpen. We zullen de schoolfactuur voor mensen in armoede dan ook steeds meer behapbaar kunnen maken. Door Stichting Robin te volgen in social media, én door erover te praten met de mensen om je heen, help je Stichting Robin bekender worden. Zo wordt het iets van ons allemaal en zullen we steeds meer mensen in beweging krijgen. 
Wij met z’n allen, de 11 miljoen inwoners van ons land zijn of waren ooit een Robin. Een Robin is een kind boordevol potentieel, talent en dromen. Een kind met de eenvoudige wens om hiermee aan de slag te gaan en er iets moois van te maken. Elk kind is dus een Robin. Wij zijn Robin.

Stichting Robin bepaalt niet wat wel of niet duur is, en doet daarover dus geen uitspraken. Stichting Robin zegt niet wie goed is en wie slecht. Onze focus is het individuele kind in armoede. Dát moet toegang hebben tot wat nodig heeft om net als z’n vriendjes ten volle de vruchten van ons onderwijs te kunnen plukken. Punt. Hoe we daar geraken, dat kan op verschillende manieren. Stichting Robin zorgt ervoor dat geen enkel kind omwille van armoede geen toegang heeft tot de nodige leermiddelen die een school geselecteerd heeft om haar academische rol te vervullen. De stichting brengt alle spelers in het brede onderwijsveld bij elkaar om dit voor elkaar te krijgen. We doen dit ten allen tijde samen, en nodigen iedereen uit om mee te doen.

Tenslotte vertegenwoordigen schoolboeken slechts een fractie van de totale kost per jaar per leerling, die gemiddeld tot 1200€ kan oplopen. Schoolkosten worden onder andere ook veroorzaakt door schooluitstappen, schoolmaaltijden, naschoolse opvang, computers, kopies, lesmaterialen zoals passers en toestellen voor bepaalde technische opleidingen, … . De ambitie van stichting Robin is om geleidelijk aan om o een steeds groter deel van deze kosten te kunnen bijspringen.

Stichting Robin spreekt zich hier niet over uit. Dit is een beleidsdiscussie en die is politiek. We stellen vast dat er nu in ieder geval voor ouders nog kosten aan gekoppeld zijn, dus we zorgen ervoor dat dát kinderen in armoede niet verhindert om in ons prachtige onderwijs, ook helemaal tot bloei te kunnen komen. 

Onze partners

Onze partners zijn iedereen met een hart voor kids die er mee wil voor zorgen dat in ons land geen enkel kind in armoede nog door schoolkosten verhinderd wordt om helemaal tot blue te komen in ons onderwijs.

Zowat alle Educatieve uitgeverijen in Vlaanderen zijn momenteel een structurele partner. Het gaan om Plantyn, Van In, Pelckmans, Die Keure & Averbode. Verder zijn ook alle educatieve ‘distributeurs’ structurele partners. Hier gaat het om Schoolsuply, Iddink en Lichtvis. Tenslotte zijn er ook onze operationele partners. Dat zijn de partners die momenteel gratis hun diensten aanbieden om het ‘systeem’ van Stichting Robin te creëren.

Wij zoeken permanent bijkomende partners.

Iedereen is welkom. Alle producenten van goederen en diensten voor scholen, zoal maaltijden hard- en software, fotokopies, startschool, de man of vrouw die met de bus naar de zwemles rijdt, bestemmingen voor schooluitstapjes, … Ook armoede-organisaties, scholenkoepels, maar ook gewone bedrijven die niets met het onderwijs te maken hebben en er toch hun steentje willen toe bijdragen. En tenslotte alle ouders van schoolgaande kinderen in ons land én alle individuele landgenoten die er samen met ons wil voor zorgen dat elk kind in Belgie , alle kansen krijgt in ons prachtige onderwijs.

Producenten van allerlei goederen en diensten in ons onderwijs, dragen bij aan de financiering van het systeem. De educatieve distributeurs dragen ook bij tot de financiering en staan vooral in voor de implementatie van de Robinpassen in de Robin-scholen. Alle andere partners treden op als sponsor of als ambassadeur die stichting Robin vleugels moeten geven en ons toelaten om een plekje te verdienen in het hart van elke inwoner van ons land. 

We moeten Stichting Robin geleidelijk aan verder opbouwen. Dat doen we door doelstellingen te zetten en er alles aan te doen om deze met een eerste groep ‘believers’ te realiseren. We doen dat in alle transparantie. Stap voor stap willen we het vertrouwen verdienen van steeds meer mensen. En  zo kunnen we steeds meer mensen, spelers in het onderwijs of  bedrijven uitnodigen om er mee de schouders onder te zetten. Het gaat om duidelijke doestellingen formuleren, heel transparant zijn en hard werken om de doelstellingen te halen. Tegelijk goed luisteren naar anderen om zo steeds meer kinderen op een steeds efficiëntere manier te kunnen helpen. Ook de overheid mogen we niet vergeten in dit overzicht. De overehid speelt een belangrijke rol in de naamsbekendheid van Stichting Robin, in het vertrouwen dat potentiele nieuwe partners in ons hebben én in het bekomen van de nodige investeringsmiddelen om Stichting Robin operationeel op eigen benen te kunnen doen staan. 

De Robin-pas

Een Robin-pas wordt via de school aangeboden door Stichting Robin aan de ouders van kinderen in armoede, zodat ook voor hen schoolfacturen geen rem meer zijn op de kansen die ze krijgen in ons Belgische onderwijs. Stichting Robin garandeert dat elk kind met een Robin-pas vanaf het begin van het schooljaar in september de verplichte en bestelde schoolmaterialen zal hebben voor de richting waarin het is ingeschreven. Stichting Robin biedt de betrokken ouders oplossingen om dit luik van de schoolkosten draaglijk en behapbaar te maken. 

Elk kind in armoede in ons land, ingeschreven in een Belgische lagere of middelbare school heeft op termijn recht op een Robin-pas. Bijkomende voorwaarde is dat het kind is ingeschreven in een Robin-school. Om objectieve criteria toe te passen bij de uitrijking van de Robin-passen, moeten kinderen reeds een verhoogde studietoelage krijgen van de Vlaamse overheid om een Robinpas te kunnen krijgen. Deze tegoetkoming wordt automatisch uitgekeerd door de Vlaamse overheid, op basis van gezinssamenstelling en gezinsinkomen. 

Tenslotte is Stichting Robin een jong initiatief waarbij het aantal partners bepaald hoeveel kinderen we kunnen helpen. Momenteel kunnen we reeds 20.000 kinderen in armoede helpen en focussen we ons op het eerste en het tweede jaar van enkele middelbare scholen, geografisch gespreid over het grondgebied en met een verdeling tussen algemene en technische scholen. De komende jaren wordt het aantal Robin-passen uitgebreid en zullen ook steeds meer scholen, verspreid over het land, gaan deelnemen.

Vraag je Robin-pas aan de directie van de school van je kind. Als uw kind in een Robin-school zit, krijgt elk kind van die school van de directie in het voorjaar een brief mee met meer uitleg. Uw kind dus ook.Er bestaan drie types Robin-passen: de ‘gewone’, de ‘grote’ en de ‘grootste’. In deze pilootfase zijn enkel de gewone en de grote Robin-pas beschikbaar. De grootste Robin-pas wordt in de toekomst toegevoegd. 

  • De Robin-pas: biedt je standaard een afbetalingsplan over 10 maanden, aan 0% interest.   
  • De grote Robin-pas: biedt je standaard een afbetalingsplan over 10 maanden aan 0% interest.
    En je krijgt 10€ korting per schijf van 40€ bij de aankoop van je leermiddelen bij de start van het schooljaar.   
  • De grootste Robin-pas: biedt je standaard een afbetalingsplan over 10 maanden aan 0% interest.
    En je krijgt 20€ korting per schijf van 40€ bij de aankoop van je leermiddelen bij de start van het schooljaar.   

We bepalen het aantal Robin-passen op basis van de OKI-index van de school. Aan de hand van de OKI-index weten we voor elke school hoeveel leerlingen in de armoede risico-groep vallen. De OKI-index is vrij online te raadplegen en wordt aan elke school gegeven door de overheid. Op basis van die OKI-index verdelen we binnen de deelnemende scholen een overeenkomstig aantal Robin-passen. De school voert de controle uit of ouders in aanmerking komen voor een Robin-pas.

We streven in de toekomst naar een structurele en automatische toekenning van de Robin-pas. 

Op elke Robin-pas staat een unieke code. 

Als je deze code ingeeft bij het online bestellen van je verplichte lesmaterialen, krijg je bij het online betalen automatisch de hulp die overeenkomt met het type van pas dat je kreeg. Ouders ondertekenen een elektronisch bankmandaat die de betalingen van het gehele betalingsplan goedkeurt.

De drie types komen ongeveer overeen met het niveau van de verhoogde schooltoelage die je als ouder krijgt van de overheid. De schooldirectie zal je dus op basis van de toelage die u als ouder krijgt, het juiste type pas geven. In deze beginfase is het mogelijk dat het aantal beschikbare passen van elk type niet helemaal overeenkomt met de reële nood. 

Het aantal passen dat stichting Robin voorziet voor elk van de deelenemende scholen, is gebaseerd op de OKI-index van die school. De OKI-index is een indicator van het aantal kinderen dat zich in die school bevindt in de armoede-risico-groep. De cijfers zijn steeds gebaseerd op het voorgaande jaar. Het is dus mogelijk dat het aantal ouders met een verhoogde studietoelage niet 100% overeenkomt met de OKI-index. Uiteraard wordt hiervoor een oplossing gezocht voor de toekomst. Dit is mogelijk echter niet heel voor de hand liggend en stichting Robin wilde hier niet op wachten, want elk kind dat we NU wel kunnen helpen, telt.

We doen er alles aan om dit naar de toekomst toe zo snel mogelijk helemaal op te lossen. Helaas kunnen we dit nu echter niet geregeld krijgen. We raden u aan om in ieder geval zo snel mogelijk contact op te nemen met uw schooldirectie mét het bewijs van uw verhoogde schooltoelage, wanneer uw kind in de toekomst de aankondigingsbrief van de directie meer naar huis krijgt. 

Op termijn willen we elk kind in armoede in ons land een Robin-pas kunnen bieden.
Stichting Robin kan niet alles tegelijk aanpakken vanaf dag 1. Schoolkosten kunnen onder andere worden opgesplitst in leermiddelen die bij de start van het schooljaar moeten worden aangekocht, kopies doorheen het jaar, schooluitstappen, opvang, schoolmaaltijden of soep, smartschool-abonnement, … Hoe meer partners meedoen, en hoe meer stichting Robin groeit in onze samenleving, hoe meer schoolkosten Stichting Robin zal kunnen helpen behapbaar maken voor kinderen in armoede.

Momenteel kan je een Robinpas slechts één maal gebruiken. 

Indien de school van uw kind een Robin-school is, neem dan contact op met het secretariaat van de school. 

Indien de school van uw kind geen Robinschool is, mail dan uw vraag naar info@stichtingrobin.be

De Scholen

De school van uw kind doet mee aan Stichting Robin wanneer ze op het kaartje staat, op de thuispagina van de website van Stichting Robin. ELK kind uit de deelnemende scholen zal van de directie ook een brief ontvangen voor de ouders om aan te kondigen dat de school meegeniet van het systeem met de Robin-passen.

Enkel scholen kunnen meedoen die kiezen voor een leverancier van schoolmaterialen, die op zijn beurt het systeem van de Robin-passen mee betaalt. Verder zitten we in een begin-fase en moeten we zeker zijn dat de financiële draagkracht van het systeem van de Robinpassen volstaat om te GARANDEREN dat we onze belofte kunnen waarmaken voor ELKE Robin-pas die we uitdelen. Momenteel zal het gaan over zo’n 20.000 kinderen in zon’n 280 scholen. Natuurlijk kunnen scholen ervoor kiezen om NIET mee te doen met het systeem van de Robinpassen, ook al werken ze samen met een leverancier die het systeem mee draagt. Dat is de vrije keuze van de school. Indien de school van uw kind dit jaarf nog geen Robin-school is, zal dat in de toekomst mogelijk wel zo zijn. In functie van het aantal deelnemende partners dat er mee de schouders onderzet, zal stichting Robin elk jaar meer Robin scholen kunnen ‘aanhaken’. 

Stichting Robin wil elke lagere en middelbare school in heel ons land, aansluiten om zo elk kind dat het nodig heeft, te kunnen helpen. 

De school van uw kind doet niet mee omdat ze niet samenwerkt met één van de leveranciers die het systeem mee ondersteunt. Of de school van uw kind kiest er bewust voor om geen gebruik te maken van het systeem van de Robin-passen. Of de school van uw kind is helaas nog niet aan de beurt gekomen om ook mee te doen omdat we jaarlijks slechts een 250-tal extra scholen kunnen aanhaken. Dit staat steeds in functie van de deelnemende partners en de middelen die we zo ter beschikking hebben. 

Klik onderaan deze pagina op ‘ik ben een school’ en volg de stappen. 

U zal dat binnenkort kunnen raadplegen op deze website. U kan het ook vragen aan de directie van de school van uw kind. De directie zal uw kind in de loop van het jaar hierover een brief meegeven.

Elke school heeft een leverancier van leermiddelen. Die deelnemende leveranciers bepalen welke scholen we al kunnen aanhaken. Dat gebeurt in functie van de financiële draagkracht van het systeem van de Robinpassen. Verder trachten we maximaal een geografische spreiding te hebben over in Vlaanderen.
Leveranciers aan scholen

Zowat alle Educatieve uitgeverijen in Vlaanderen zijn momenteel een structurele partner. Het gaan om Plantyn, Van In, Pelckmans, Die Keure & Averbode. Verder zijn ook alle educatieve ‘distributeurs’ structurele partners. Hier gaat het om Schoolsuply, Iddink, Studieshop en Lichtvis. Tenslotte zijn er ook onze operationele partners. Dat zijn de partners die momenteel gratis hun diensten aanbieden om het ‘systeem’ van Stichting Robin te creëren.

Omdat ze niet weten dat stichting Robin bestaat. Of omdat ze momenteel bezig zijn zich aan te sluiten. Of omdat ze ervoor kiezen niet mee de schouders te zetten onder Stichting Robin. 

Elke leverancier van goederen of diensten aan Belgische lagere of middelbare scholen, steunt stichting Robin door mee te doen. 

Klik onderaan deze pagina op ‘ik ben een leverancier’ en volg de stappen. 

Ouders

1) spoor de school van uw kind aan om mee te doen

2) vertel over stichting Robin aan zoveel mogelijk mensen binnen uw netwerk. Hoe bekender Stichting Robin wordt, en hoe meer mensen in ons land weten en zien wat we doen, hoe meer leveranciers en scholen zullen meedoen en hoe sneller we het probleem in ons land zullen kunnen verhelpen. 

3) vraag aan de school van uw kind om bij iedere ouder te vragen in welke mate zo op de periodieke schoolrekening van hun kind, een bedrag willen toevoegen ten voordele van Stichting Robin. 

4) steun zelf Stichting Robin door een (periodieke) gift te doen op BE74 7360 7162 8807.

Samen bouwen met deze partners

Steun dan StichtingRobin. Mail ons op info@stichtingRobin.be voor meer info.