Leer het verhaal kennen achter Robin

Onderwijs biedt kansen

Stichting Robin laat schoolkosten geen hinderpaal meer zijn.

In het kort

Robin brengt alle ‘actoren’ in onze samenleving bij elkaar om een duurzaam systeem te bouwen waarmee we de problematiek rond onbetaalde schoolfacturen voor kinderen in armoede in ons land structureel willen oplossen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief