Onze scholen zijn de spil. Kinderen, ouders, overheid & alle partners komen er samen.

Belangrijke documenten voor scholen

Ontdek de Robinscholen

Steun Stichting Robin!

... Vertel erover

Wij willen geen geld steken in reclame want dan kunnen we’t niet aan kinderarmoede geven. Maar dan hebben we wel jou nodig om in onze plaats het verhaal van Stichting Robin te vertellen. Deel met alle mensen om je heen wie we zijn en wat we doen. Want ‘in het oog is in het hart’ 😋

Deze partners nemen mee hun verantwoordelijkheid op

Klik op een logo om te zien wat deze partner drijft

Ik ben helemaal overtuigd en wil als
school meewerken aan Robin