À la Fondation Robin, nous préférons agir plutôt que d'hésiter trop longtemps.

Nous n’avons pas le monopole de la vérité à la Fondation Robin. Par contre, nous rêvons d’un monde où les factures scolaires et la pauvreté ne seraient plus un obstacle pour les enfants, qui pourraient alors profiter du meilleur de ce que notre enseignement a à leur offrir. Et nous y travaillons. Jour après jour. Naturellement, nous ne sommes pas parfaits. Et tout peut encore être amélioré. Mais nous réfléchissons avec logique, nous écoutons les gens qui savent de quoi ils parlent et nous agissons. Nous apprenons et si nécessaire, nous rectifions le tir. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Nous compléterons notre liste, car d’autres personnes se posent peut-être la même question que vous.

Fondation Robin : les questions les plus fréquentes

La Fondation Robin est une fondation privée dont l’unique objectif est de donner à chaque enfant qui étudie en Belgique la chance de retirer le meilleur de l’éducation afin qu’il puisse réaliser ses rêves.

In België groeit 1 op 5  kinderen op in een gezin in armoede, en dit aantal blijft jaar na jaar toenemen. Naar school gaan is helemaal niet goedkoop! De kosten voor verplichte leermiddelen vormen voor veel ouders in armoede een grote hinder in het maken een goede studiekeuze voor zoon/dochter, waarbij de studierichting altijd per definitie liefst zo goedkoop mogelijk moet zijn. Dit is natuurlijk helemaal fout. 

Eenmaal ingeschreven kunnen kinderen met een onbetaalde schoolfactuur vaak niet vanaf de start van het schooljaar met alle nodige materialen en middelen de lessen volgen. Hierdoor bouwen ze een hopeloze leerachterstand op, en haken ze uiteindelijk vaak gedemotiveerd en gestigmatiseerd af in ons onderwijssysteem. Het enige idee dat bij hen overblijft is: “het is normaal dat mij dit overkomt, wij zijn arm”. 

Robin wil kunnen garanderen dat ook elk kind in armoede heeft wat het nodig heeft om uit het onderwijs te halen wat er ook voor hem/haar in zit. In opstartende fase (2019) garanderen we de eerste 500 kinderen te helpen. In 2020 willen we dit aantal optrekken tot circa 1400 kinderen. Tegen 2024 willen we > 40.000 kinderen in armoede kunnen helpen door structurele samenwerking met leveranciers. Binnen 10 jaar willen we er voor zorgen dat elk kind in elke Belgische lagere en middelbare school geholpen zal worden. 

Stichting Robin geeft een Robin-pas aan ouders van kinderen in armoede. Deze pas geeft hen tegemoetkomingen zodat ze de garantie hebben om bij het begin van het schooljaar alle nodige schoolmaterialen te kunnen hebben. Stichting Robin zorgt ervoor dat de kosten voor deze ouders draaglijk gemaakt worden. 

Stichting Robin heeft op termijn verschillende inkomstenbronnen. Donaties, subsidies en de voornaamste bron zijn de leveranciers van producten, materialen en diensten aan scholen.

Momenteel kan Stichting Robin nog geen fiscale attesten afleveren. De aanvraag moet eerst door de overheid worden goedgekeurd. 

Stichting Robin bouwt aan een structurele oplossing waar op een natuurlijke en vrijwillige manier de middelen worden ingezameld bij elke toeleverancier van goederen of diensten aan scholen in Belgie. Stichting Robin ‘verzamelt’ alle betrokken ‘actoren’ rond onderwijs en zet hen aan om bij te dragen aan de oplossing. Stichting Robin gelooft ook heel erg in daadkracht en bijsturen waar nodig en niet zozeer in het praten over het probleem en op welke manieren men het allemaal zou kunnen aanpakken. Stichting Robin laat zich informeren door partners met kennis van zaken om permanent te kunnen bijsturen waar nodig zodat de efficiëntie & de impact van de stichting maximaal wordt.  

Zolang armoede bij circa 20% van de schoolgaande kinderen in ons land een probleem vormt om zich voluit te ontwikkelen in het onderwijs, doen we met z’n allen blijkbaar onvoldoende. Stichting Robin wil zoveel mogelijk samenwerken met bestaande initiatieven om de handen in elkaar te slaan of met dezelfde middelen meer impact te kunnen hebben, maar wat nu niet of onvoldoende gebeurt of wat gewoon niet opschiet, dat doen we zelf. 

Elk kind op de Belgische schoolbanken kan uit ons onderwijs halen wat erin zit en er z’n dromen mee realiseren. Schoolfacturen zijn voor geen enkel kind in ons land nog een rem. 

Op termijn helpen we met alle kosten op de schoolfactuur. Dat wordt echter geleidelijk opgebouwd. In de huidige fase helpen we met schoolboeken en andere verplichte lesmaterialen.

Naarmate meer toeleveranciers van goederen en diensten aan scholen er mee de schouders onderzetten, zullen ook met andere ‘kostenposten’ geholpen worden. 

Stichting Robin streeft niet naar een gratismodel & momenteel maken enkel gezinnen die recht hebben op een verhoogde schooltoelage van de overheid, aanspraak op steun vanuit stichting Robin. Hierdoor worden de rechthebbenden door de overheid bepaald. 

Stichting Robin is een Belgische stichting en zal werken in heel Belgie. 

Stichting Robin is vanaf 1 september 2019 in Vlaanderen actief.

Stichting Robin is in de toekomst zeer zeker ook in Wallonië actief. We werken er hard aan om ook daarvoor de juiste partners te vinden.

Stichting Robin is in de toekomst zeer zeker ook in Brussel actief. We werken er hard aan om ook daarvoor de juiste partners te vinden.

Stichting Robin is er voor elk kind dat is ingeschreven in Belgische lagere of middelbare school.

We moeten testen wat wel en wat niet werkt. We moeten pragmatisch zijn, logisch nadenken, handelen en wanneer we ergens tegen aanlopen moeten we kunnen bijsturen. De stichting heeft momenteel niet de draagkracht in mensen en geld om alles tegelijk te doen. Uiteraard moeten we allereerst de middelen hebben om te doen wat we beloven. Geld en mensen vallen niet uit de lucht. Stichting Robin moet dus groeien door te doen wat we zeggen en daarmee harten te veroveren van iedereen met een hart voor kids. 

In een pilootproject testen we enkele zaken uit. We werken met een beperkt aantal scholen, met een gelimiteerd aanbod en kunnen dus ook maar een beperkt aantal kinderen helpen. 

Stichting Robin is een private stichting van 3 dertigers die iets structureel willen veranderen. Ze hebben niet de middelen om het hele probleem alleen en ineens aan te pakken en op te lossen. 

De Europese GDPR wetgeving wordt integraal gevolgd én de stichting weet zelf niet wie de kinderen en ouders zijn die hulp kunnen aanvragen. Stichting Robin biedt de deelnemende scholen een tool aan die zij op hun beurt kunnen aanbieden aan de juiste ouders. 

Momenteel kunnen enkel ouders die een verhoogde studietoelage krijgen van de overheid, de extra hulp krijgen van Stichting Robin. De ouders kunnen hun Robinpas krijgen bij de directie van de school van hun kind wanneer ze bewijs van de toelage kunnen aantonen. 

Wij zijn 3 dertigers met de vaste intentie om het probleem structureel op te lossen, samen met de hulp van heel wat bekende en onbekende professionals die zich hier elk op hun vakdomein vrijwillig voor inzetten. 

Doen wat men belooft & maximale transparantie is de beste marketing. Op basis daarvan wordt vertrouwen opgebouwd. De dag dat dit stopt, is het vertrouwen weg, en spat de droom uit elkaar. 

Omdat het een systeem moet worden dat geheel op eigen benen staat. Het moet zichzelf financieren via de verschillende partners in het verhaal & er wordt doorlopend gestreefd naar optimale efficiëntie en maximale impact.

Stichting Robin is een nieuw initiatief. We steken al onze middelen en energie in het bouwen van het systeem, en niet in praten over wat we zouden willen doen. 

We stellen met elkaar vast dat er nu onvoldoende gebeurt want circa 20% van de Belgische kinderen leeft tegenwoordig in armoede. Voor hen zijn schoolfacturen een enorme rem. Wij vinden wachten tot iemand anders actie neemt, zoals men in het Engels zegt, ‘a lame excuse’. We starten er dus zelf mee, en wanneer het voldoende groot wordt, zal de rest wel aanhaken. 

Wij hebben geen weet van een bestaande organisatie die zich specifiek toespitst op de problematiek rond schoolfacturen, én zelf ook bouwt aan een structurele oplossing die gedragen wordt door alle betrokkenen.

Stichting Robin wil op termijn alle kinderen helpen die ingeschreven zijn op een Belgische lagere of middelbare school. Leeftijd zelf speelt daarbij op zich geen rol. 

Nu nog wel. 😉 Maar de ambitie is om een zee van druppeltjes te creëren, en daar kan ook jij aan meedoen. En trouwens, elk kind dat we kunnen helpen is er één extra die de kans krijgt om z’n dromen te realiseren en de cyclus van armoede te doorbreken.

Le Pass Robin

Een Robin-pas wordt via de school aangeboden door Stichting Robin aan de ouders van kinderen in armoede, zodat ook voor hen schoolfacturen geen rem meer zijn op de kansen die ze krijgen in ons Belgische onderwijs. Stichting Robin garandeert dat elk kind met een Robin-pas vanaf het begin van het schooljaar in september de verplichte en bestelde schoolmaterialen zal hebben voor de richting waarin het is ingeschreven. Stichting Robin biedt de betrokken ouders oplossingen om dit luik van de schoolkosten draaglijk en behapbaar te maken. 

In een eerste pilootfase (2019) geldt een Robin-pas enkel voor kinderen ingeschreven in een selecte groep van secundaire scholen. 

De ouders van elk kind dat is ingeschreven in een deelnemende Belgische school, en die een verhoogde studietoelage krijgen van de overheid (en dit kunnen aantonen), kunnen aan de directie een Robin-pas aanvragen. Ze krijgen dan één van de 3 types Robin-passen, overeenkomstig met het niveau van de verhoogde schooltoelage. 

Let op: het aantal Robin-passen is nog beperkt. In deze eerste pilootfase, hebben we de middelen voor een totaal van 500 Robin-passen. Wees er dus snel bij, want het is dus helaas mogelijk dat er in jouw school minder passen beschikbaar zijn dan het aantal waaraan nood is. 

Vraag je Robin-pas aan de directie van de school van je kind.

Er bestaan drie types Robin-passen: de ‘gewone’, de ‘grote’ en de ‘grootste’. In deze pilootfase zijn enkel de gewone en de grote Robin-pas beschikbaar. De grootste Robin-pas wordt in de toekomst toegevoegd. 

 • De Robin-pas: biedt je standaard een afbetalingsplan over 10 maanden, aan 0% interest.  
   
 • De grote Robin-pas: biedt je standaard een afbetalingsplan over 10 maanden aan 0% interest.
  En je krijgt 25% korting op je bestelling van de verplichte schoolmaterialen. 
    
 • De grootste Robin-pas: zal je in de toekomst een afbetalingsplan bieden over 10 maanden aan 0% interest.
  En je krijgt 50% korting op je bestelling van de verplichte schoolmaterialen. Dit type moet later beschikbaar worden

In het pilootproject bepalen we het aantal Robin-passen op basis van de OKI-index van de school. Aan de hand van de OKI-index weten we voor elke school hoeveel leerlingen in de armoede risico-groep vallen. De OKI-index is vrij online te raadplegen en wordt aan elke school gegeven door de overheid. Op basis van die OKI-index verdelen we binnen de deelnemende scholen een overeenkomstig aantal Robin-passen. De school voert de controle uit of ouders in aanmerking komen voor een Robin-pas.

We streven in de toekomst naar een structurele en automatische toekenning van de Robin-pas. 

Op elke Robin-pas staat een unieke code. 

Als je deze code ingeeft bij het online bestellen van je verplichte lesmaterialen, krijg je bij het online betalen automatisch de hulp die overeenkomt met het type van pas dat je kreeg. Ouders ondertekenen een elektronisch bankmandaat die de betalingen van het gehele betalingsplan goedkeurt.

De drie types komen ongeveer overeen met het niveau van de verhoogde schooltoelage die je als ouder krijgt van de overheid. De schooldirectie zal je dus op basis van de toelage die u als ouder krijgt, het juiste type pas geven. In de pilootfase is het mogelijk dat het aantal beschikbare passen van elk type niet helemaal overeenkomt met de reële nood. 

Het aantal passen dat stichting Robin voorziet voor elk van de deelenemende scholen, is gebaseerd op de OKI-index van die school. De OKI-index is een indicator van het aantal kinderen dat zich in die school bevindt in de armoede-risico-groep. De cijfers zijn steeds gebaseerd op het voorgaande jaar. Het is dus mogelijk dat het aantal ouders met een verhoogde studietoelage niet 100% overeenkomt met de OKI-index. Uiteraard wordt hiervoor een oplossing gezocht voor de toekomst. Dit is mogelijk echter niet heel voor de hand liggend en stichting Robin wilde hier niet op wachten, want elk kind dat we NU wel kunnen helpen, telt.

We doen er alles aan om dit naar de toekomst toe zo snel mogelijk helemaal op te lossen. Helaas kunnen we dit nu echter niet geregeld krijgen. We raden u aan om in ieder geval zo snel mogelijk contact op te nemen met uw schooldirectie mét het bewijs van uw verhoogde schooltoelage, wanneer uw kind in de toekomst de aankondigingsbrief van de directie meer naar huis krijgt. 

Écoles

U ziet de deelnemende scholen op het kaartje op de ‘thuispagina’ van de website van Stichting Robin. 

De school van uw kind doet mee aan Stichting Robin wanneer ze op het kaartje staat, op de thuispagina van de website van Stichting Robin. ELK kind uit he deelnemende scholen zal van de directie ook een brief ontvangen voor de ouders om aan te kondigen dat de school meegeniet van het systeem met de Robin-passen.

Enkel scholen kunnen meedoen die kiezen voor een leverancier van schoolmaterialen, die op zijn beurt het systeem van de Robin-passen mee betaalt. Verder is dit een pilootfase en moeten we zeker zijn dat de financiële draagkracht van het systeem van de Robinpassen volstaat om te GARANDEREN dat we onze belofte kunnen waarmaken voor ELKE Robin-pas die we uitdelen. In deze eerste fase gaat het over 9 scholen in Vlaanderen. Tenslotte kunnen scholen uervoor kiezen om NIET mee te doen met het systeem van de Robinpassen, ook al werken ze samen met een leverancier die het systeem mee draagt. Dat is de vrije keuze van de school.

Stichting Robin wil elke lagere en middelbare school in heel ons land, aansluiten om zo elk kind dat het nodig heeft, te kunnen helpen. 

De school van uw kind doet niet mee omdat ze niet samenwerkt met één van de leveranciers die het systeem mee ondersteunt. Of de school van uw kind kiest er bewust voor om geen gebruik te maken van het systeem van de Robin-passen. 

Klik onderaan deze pagina op ‘ik ben een school’ en volg de stappen. 

Fournisseurs scolaires

Op dit moment is Rhombus via “Schoolsupply.be” , als stichtend lid, de partner die structureel zijn schouders onder Robin zet. 

Alle partners, leveranciers of producenten van goederen of diensten aan Belgische lagere of middelbare scholen, met een hart voor kinderen en de wens om echt een maatschappelijke bijdrage te leveren, worden uitgenodigd om mee te doen met Stichting Robin. Hierdoor doen ze meer dan het verkopen van producten of diensten aan scholen en leerlingen. Ze spelen een rol van belang in het creëren van een structurele oplossing voor een probleem waarmee steeds meer kinderen in ons land worden geteisterd. Namelijk het juk van de onbetaalde schoolfacturen waardoor ze gewoon geen toegang hebben tot de essentiële middelen om uit ons Belgische onderwijs te halen wat erin zit en waarmee ze hun dromen zouden kunnen realiseren en de cyclus van armoede doorbreken. 

Omdat ze niet weten dat stichting Robin bestaat. Of omdat ze momenteel bezig zijn zich aan te sluiten. Of omdat ze ervoor kiezen niet mee de schouders te zetten onder Stichting Robin. 

Elke leverancier van goederen of diensten aan Belgische lagere of middelbare scholen, steunt stichting Robin door mee te doen. 

Klik onderaan deze pagina op ‘ik ben een leverancier’ en volg de stappen. 

Parents

1) spoor de school van uw kind aan om mee te doen

2) vertel over stichting Robin aan zoveel mogelijk mensen binnen uw netwerk. Hoe bekender Stichting Robin wordt, en hoe meer mensen in ons land weten en zien wat we doen, hoe meer leveranciers en scholen zullen meedoen en hoe sneller we het probleem in ons land zullen kunnen verhelpen. 

3) vraag aan de school van uw kind om bij iedere ouder te vragen in welke mate zo op de periodieke schoolrekening van hun kind, een bedrag willen toevoegen ten voordele van Stichting Robin. 

4) steun zelf Stichting Robin door op de periodieke schoolrekening van uw kind een vast bedrag toe te voegen ten voordele van Stichting Robin. 

Je veux participer!

... en tant qu’ÉCOLE

Nous voulons à bord un maximum d’écoles belges. Découvrez ici comment vous pouvez faire appel à Robin.

... en tant que FOURNISSEUR

Nous voulons à bord tous ceux et celles qui livrent les écoles. Découvrez ici votre rôle en tant que fournisseur.

... en tant que PARENT

Nous voulons à bord tous les parents d’élèves de notre pays. Découvrez ici comment vous pouvez agir.

Nos partenaires

VOTRE LOGO ICI?